Her Finner Du Opplæringskontorene For Yrkesfag

Opprør-rørentreprenørenes opplæringskontor-hordaland

Vi tar ansvar for opplæring av Rørleggere i Hordaland. Opplæringskontoret garanterer at lærlingene får en variert og trygg utdannelse. Lærlingene får oppfølging av oss under hele læretiden, slik at de kan møte best mulig rustet til å avlegge svenneprøve.

  Opplæringskontoret`s hovedoppgaver er:

 • Tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine rettigheter og plikter.
 • Ta ansvar for at opplæringen skjer i henhold til Opplæringsloven.
 • Sørger for at du får tatt eventuelt manglende yrkesteori og allmennfag.
 • Tilrettelegge opplæringen om dette er nødvendig.
 • Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår.
 • Holder diverse kompetansehevende og sertifikatgivende kurs.
 • Har mulighet til å omplassere deg til annen opplæringsbedrift, om nødvendig.
 • Alle lærlinger får tilgang til E-læring , samt program for dokumentasjon og vurdering.
 • Melder deg opp til svenneprøve.

Vi har i dag ca. 200 løpende lærekontrakter fordelt på ca. 60 medlemsbedrifter.

I Hordaland er det normalt behov for 50-60 lærlinger hvert år. Velger du en av våre opplæringsbedrifter, garanterer vi deg en utdannelse under ordnede forhold.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland.

Morten Husa Sigmund Heggeland Jan Ole Vang
Tlf:93224080 Tlf:90184242 Tlf:48605246
Morten.husa@rornorge.no Sigmund.Heggeland@rornorge.no Jan.Ole.Vang@rornorge.no

Mer informasjon