Her Finner Du Opplæringskontorene For Yrkesfag

Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland

Opplæringskontoret skal i samarbeid med medlemsbedriftene kvalitetssikre opplæringen av lærlinger, samt ta seg av det administrative i forhold til opplæringsmyndighetene. De 21 medlemsbedriftene driver virksomhet innen akvakultur, fiskebåtrederier, produksjons- og foredlingsbedrifter, grossister og butikker.

Vi er organisert som en avdeling i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter.

Mer informasjon