Her Finner Du Opplæringskontorene For Yrkesfag

OKAB - Opplæringskontoret for anleggs og bergfagene

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen. Alle medlemmer av Maskinentreprenørenes forbund er tilsluttet et opplæringskontor. I tillegg er en rekke andre bedrifter tilsluttet. Opplæringskontorene er selvstendige enheter ved siden av MEF. OKAB er representert i alle fylker og representanten som du kan kontakte finner du ved å velge ditt fylke på kartet under.

Mer informasjon