Her Finner Du Opplæringskontorene For Yrkesfag

IFOS snekkerfag - Industriens faglige opplæringssenter

IFOS startet sin virksomhet i 1992 med hovedformål å skaffe teknologibedriftene kompetent arbeidskraft. I 2008 utvidet IFOS sitt fagfelt til også å omfatte møbel, trevare og trebåtproduksjon. IFOS har i dag ca. 10 medlemsbedrifter innenfor disse fagområder i Bergen og Hordaland.

Mer informasjon